• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

     

     1. 

     

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    4 września 2023 r.

     Podstawa prawna:

    - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

     2.

    Podział roku szkolnego na śródrocza

    Pierwsze półrocze: 04.09.2023 r. -31.01.2024 r.

     

    Drugie półrocze: 01.02.2024 r. – 21.06.2024 r.

     3.

    Zimowa przerwa świąteczna

     

    23 - 31 grudnia 2023 r.

     Podstawa prawna:

    § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm). 

     4. 

    Ferie zimowe

     

    15 - 28 stycznia 2024 r. 

    Podstawa prawna:

    § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.). 

     5. 

    Wiosenna przerwa świąteczna

     

    28 marca – 02 kwietnia 2024 r.

     Podstawa prawna:

    § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

     6. 

    Egzamin ósmoklasisty

    Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy

     

     

    Podstawa prawna:

    art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

    § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
    w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361). 

     7.

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych

    02 i 03 listopada 2023 r., 02 maja 2024 r., 31 maja 2024 r.

    Podstawa prawna:

     § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

     8.

    Dni ustawowo wolne od pracy

    01 listopada 2023 r., 01 maja 2024 r., 3 maja 2024 r., 30 maja 2024 r.

     9.

    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    21 czerwca 2024 r.

     Podstawa prawna:

    § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm). 

     10.

    Ferie letnie

     

    22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

     Podstawa prawna:

    § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
    z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

     

    Uchwala w sprawie dni wolnych od zajec dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024docx