• PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

    Wszystkie działania prowadzone w roku szkolnym 2020/21 będą modyfikowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

    LP

    DZIAŁANIA

    SPOSÓB REALIZACJI

    ODPOWIEDZIALNI

    TERMIN

    1.

    Rozpoczęcie roku

    szkolnego

    spotkania z wychowawcami w klasach.

    wychowawcy klas

    1 września 2020 r.

    2.

    Narodowe Czytania 2020

    forma dowolna, kl. IV-VIII

    MS

    wrzesień 2020 r.

    3.

    Bezpieczna droga do szkoły

    pogadanki w klasach

    wychowawcy klas

    wrzesień 2020 r.

    4.

    Dzień języków obcych - język niemiecki, język angielski

    forma dowolna

    AM, ML

    wrzesień 2020 r.

    5.

    Badanie czytania testem „Prolexia”

    testy, kl. IV, VI

     

    EB

     

    wrzesień/październik 2020 r.

    6.

    Dzień Edukacji

    Narodowej

    spotkania w klasach

     

    wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski

    październik 2020 r.

    7.

    Badanie poczucia bezpieczeństwa

    ankieta

    EB

    październik 2020 r.

    8.

    Ratujemy i uczymy ratować

    warsztaty z pierwszej pomocy

    MZ

    październik/listopad 2020 r.

    9.

    „Śniadanie daje moc”

    forma dowolna

    wychowawcy klas

    listopad 2020 r.

    10.

    Święto Niepodległości

    forma dowolna – spotkania w klasach

    kl. 1-3 – wychowawcy klas kl. 4-8 – EB,

    listopad 2020 r.

    11.

     

    „Andrzejki”

    spotkania w klasach

    wychowawcy klas

    listopad 2020 r.

    12.

    WIGILIA - tradycje bożonarodzeniowe

    spotkania w klasach

    wychowawcy klas

    grudzień 2020 r.

    13.

    Dzień Seniora - Babci i Dziadka

    Laurki dla bliskich

    kl.0-III

    wychowawcy kl. 0-III,

     

    styczeń 2021 r.

    14.

    Dzień wiosny

    forma dowolna

    wychowawcy klas, EU, EB

     

    21 marca 2021 r.

     

    15.

    „Spring rhyme”

    forma dowolna

    ML

    marzec 2021 r.

    16.

    Kwiecień miesiącem bezpieczeństwa w ruchu drogowym - turniej powiatowy (?)

    forma dowolna

    EL, MZ, DSz

    kwiecień 2021 r.

    17.

    “English is fun”

    forma dowolna

    kl. 0-II, V-VIII

    ML

    kwiecień 2020 r.

    18.

    Konstytucja 3 Maja

    Dzień Flagi

    forma dowolna (spotkania w klasach)

    wychowawcy klas 0-3,

    EB, MS – kl. 4-8

     

    maj 2021 r.

    19.

    Dzień czytelnika oraz pasowanie na czytelnika, kl. I

    forma dowolna

     

     AW

    maj 2021 r.

    20.

    Egzamin ósmoklasisty

    kl. VIII

    MWS

    maj 2021 r.

    21.

    Dzień Mamy i Taty

    forma dowolna,

     kl. 0-III

    wychowawcy kl. 0-III,

     

     

    maj 2021 r.

    22.

    Badanie poczucia bezpieczeństwa diagnoza porównawcza

    ankieta

    EB

    maj 2021 r.

    23.

    Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

    forma dowolna

     

    MS, Samorząd Uczniowski

    maj 2021 r.

    24.

    Badanie czytania testem „Prolexia”

    testy, kl. IV - VI

     

    EB

    maj/czerwiec 2021 r.

    25.

    VIII Szkolne Igrzyska– Dzień Dziecka

    rozgrywki sportowe,

    DSz

    maj/czerwiec 2021 r.

    26.

    Zakończenie roku szkolnego

    uroczysty apel

    MWS, Samorząd Uczniowski

    25 czerwca 2021 r.

     

    OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY

    1.

    Konkurs kuratoryjny

    kl. IV-VIII

    nauczyciele przedmiotów

    rok szkolny

    2.

    Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe: Kangur, itd.

    kl. IV-VIII

    nauczyciele przedmiotów

    rok szkolny

    PROJEKTY I INNOWACJE

    1.

    „English Master”

    kl. IV-VIII

    ML

    rok szkolny

    DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WOLONTARIATU

    1.

    Sprzedaż cegiełek dla Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i ty” (?)

    SU

    MS,

    wrzesień/październik

    2020 r.

    2.

    Udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza – zbiórka pieniędzy dla rodzin zastępczych.(?)

    SU

    MS, Samorząd Uczniowski

    listopad/grudzień

    2020 r.