• Plan pracy w roku szkolnym 2023/2024

    LP

    DZIAŁANIA

    SPOSÓB REALIZACJI

    ODPOWIEDZIALNI

    TERMIN

    1.

    Rozpoczęcie roku

    szkolnego

    uroczysty apel, spotkania z wychowawcami w klasach

    SU, MS

    4 września 2023 r.

    2.

    Narodowe Czytania 2022

    forma dowolna, kl. IV-VIII

    MS

    wrzesień 2023 r.

    3.

    Bieg w piżamach, Dzień Przedszkolaka

    bieg, kiermasz ciast

    KR, SU

    20 wrzesień 2023 r.

    4.

    Bezpieczna droga do szkoły

    pogadanki w klasach

    wychowawcy klas

    wrzesień 2023 r.

    5.

    Dzień języków obcych

    forma dowolna

    ML, WP

    wrzesień 2023 r.

    6.

    Badanie czytania testem „Prolexia”

    testy, kl. IV - VI

     

    EB

     

    październik 2023 r.

    8.

    „Dzień Psiaka i Kociaka”

    zbiórka karmy dla schroniska

    Samorząd Uczniowski

    październik 2022 r.

    9.

    Dzień Edukacji

    Narodowej

    uroczysty apel

    BP, SU

    październik 2023 r.

    10.

    Pasowanie uczniów kl. I

    apel I - III

    EU

    październik 2023 r.

    10.

    Badanie poczucia bezpieczeństwa

    ankieta

    EB

    październik 2023 r.

    11.

    Ratujemy i uczymy ratować

    warsztaty z pierwszej pomocy

    MZ

    listopad 2023 r.

    12.

    „Śniadanie daje moc”

    forma dowolna

    wychowawcy klas 1 - 3 oraz 4 - 8

    08 listopad 2023 r.

    13.

    Święto Niepodległości

    forma dowolna, apel

    EB, MS, BP

    listopad 2023 r.

    14.

     

    „Andrzejki”

    forma dowolna

    WK

    listopad 2023 r.

    15.

    Bal jesienny

    forma dowolna

    Samorząd Uczniowski, ML

    listopad 2023 r.

    16.

    WIGILIA - tradycje bożonarodzeniowe

    spotkania w klasach

    wychowawcy klas

    grudzień 2023 r.

    17.

    Dzień Seniora - Babci i Dziadka

    forma dowolna, kl. I-III i oddz. przedszkolny 6-latków

    wychowawcy kl. I-III i oddz. przedszkolny

     

    luty 2024 r.

    19.

    Dzień wiosny, dzień talentów

    forma dowolna

    EU, EB

     

    21 marca 2024 r.

     

    20.

    Dzień Żołnierzy Wyklętych

    forma dowolna kl. IV - VII

    EB, WK

    marzec 2024 r.

    21.

    Kwiecień miesiącem bezpieczeństwa w ruchu drogowym

    forma dowolna

    EL, MZ, DSz

    kwiecień 2024 r.

    22.

    Dzień Ziemi, Sprzątanie świata

    forma dowolna, plakaty, przedstawienie kl. III

    EU, wychowawcy klas

    22 kwiecień 2024 r.

    25.

    Konstytucja 3 Maja

    Dzień Flagi

    forma dowolna, apel

    WK

     

    maj 2024 r.

    26.

    Dzień czytelnika oraz pasowanie na czytelnika kl. I

    forma dowolna

     

    AW

    II semestr 2024 r.

    28.

    Dzień Rodziny

    forma dowolna, kl. I-III i oddz .przedszkolny

    wychowawcy kl. I-III i oddz. przedszkolnego

     

    maj 2024 r.

    29.

    Badanie poczucia bezpieczeństwa diagnoza porównawcza

    ankieta

    EB

    maj 2024 r.

    30.

    „Ja to wiem” – konkurs o gminie Dobra

    test

    MS. WK

    maj 2024 r.

    31.

    Badanie czytania testem „Prolexia”

    testy, kl. IV - VI

     

    EB

    maj/czerwiec 2024 r.

    32.

    Dzień Sportu, Dzień Dziecka

    rozgrywki sportowe

    DSZ

    czerwiec 2024 r.

    33.

    Cykliczne wydarzenia prowadzone przez Samorząd Uczniowski

    forma dowolna

    Samorząd Uczniowski

    rok szkolny

    34.

    Wyjazdy edukacyjne do teatru, filharmonii, kina

    forma dowolna

    wychowawcy klas

    rok szkolny

    35.

    Zakończenie roku szkolnego

    uroczysty apel

    kl. III,  Samorząd Uczniowski

    21 czerwiec 2023 r.

     

     

    OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY

    1.

    Konkurs kuratoryjny

    kl. IV-VII

    nauczyciele przedmiotów

    rok szkolny

    2.

    Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe (wybrane)

    kl. IV-VIII

    nauczyciele przedmiotów

    rok szkolny

     

    PROJEKTY I INNOWACJE

    1.

     "Klasa w Terenie"

     kl. II, kl. III

     WK, AK

     październik 2023 r. - maj 2024 r. 

    2.

     "Ruch - Twórczość - Zabawa"

     grupa 3,4,5 latki

     ID-G

     

    3.

     "Ruch i muzyka to matematyka"

     grupa 6 latków

     MP

    wrzesień 2023 r. - czerwiec 2024 r.

     

    DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WOLONTARIATU

    1.

    Sprzedaż cegiełek dla Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i ty”

    forma dowolna

    Samorząd Uczniowski

    wrzesień/październik

    2023 r.

    2.

    „Zbiórka dla Lusi i Burka” – pomoc dla schroniska

    forma dowolna

    Samorząd Uczniowski

    październik 2022 r.