• MIKOŁAJKI W SZKOLE

     • 6 grudnia na korytarzach i w klasach spotkaliśmy pełno Mikołajów, a każdy miał na głowie czerwoną czapeczkę. Dzień "Czerwonej czapeczki" zorganizował Samorząd Uczniowski, a uczniowie chętnie wzięli w nim udział. W tym dniu również ubraliśmy choinę na holu szkoły, która teraz będzie z nami czekać na święta Bożego Narodzenia.

      W oddziale przedszkolnym również świętowali Mikołajki. Mikołaj zostawił dzieciom list z zagadkami, które musieli rozwiązać. Oczywiście wszystko zostało rozwiązane przy dobrej zabawie a nagrodą były prezenty.

     • ZABAWA ANDRZEJKOWA I WRÓŻBY

     • ​30 listopada tak jak nakazuje tradycja obchodziliśmy Andrzejki. Uczniowie bawili się przy znanej muzyce, wspólnie tańcząc i śpiewając.

      Andrzejki to czas dobrej zabawy, ciekawych wróżb i spotkań ze znajomymi. Nasi uczniowie również mogli powróżyć sobie, a wróżby przygotowali i przeprowadzili podczas zajęć świetlicowych, uczniowie klasy 6. Oni również udekorowali salę na zabawę andrzejkową.

     • ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY Z PROGRAMU „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”

     • W listopadzie w naszej szkole były przeprowadzone zajęcia z pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”. W szkoleniu wzięły udział kl. 1 – 3  (25 uczniów), ora kl.4 - 7 (25 uczniów). Razem uczestniczyło w nim 50 osób.

      Na zajęciach pokazywane były główne zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy ćwiczyli zasady wzywania pomocy, ułożenia w pozycji bocznej bezpiecznej oraz uciski klatki piersiowej na fantomach. Omówiono zawartość apteczki pierwszej pomocy oraz zastosowanie koca ratunkowego u chusty trójkątnej. Starsi ćwiczyli jeszcze inne zasady udzielania pomocy, jak np. przy zadławieniach. Każda grupa obejrzała krótki film instruktażowy "Doktor Kręciołek”. Uczestnicy szkolenia z klasy 1 otrzymali książeczki ufundowane przez WOŚP z zasadami jak udzielać pomocy. Zajęcia z pierwszej pomocy cieszą się zainteresowaniem wśród uczniów, gdyż pozwalają im utrwalić poznane w poprzednich latach zasady. Młodsi uczestnicy zajęć z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem biorą w nich udział nie stroniąc od wielu pytań i swoich opowieści co komu się przydarzyło. 

      KLASA 1​​​​​​​

      KLASA 2 i 3

      KLASA 4 i 5

      KLASA 6 i 7

     • ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA - BAL JESIENNY Z MISIAMI

     • 24 listopada, dzień przed Międzynarodowym Świętem Pluszowego Misia, w szkole odbył się bal z misiami. Odbyła się również prelekcja na temat misiów oraz zagadki dotyczące tych prawdziwych i tych pluszowych misiaczków. Uczniowie w tym dniu przyszli do szkoły w towarzystwie swoich pluszowych maskotek, które towarzyszyły im na balu i na zajęciach lekcyjnych. 

      Również na zajęciach dzień ten miał swoje miejsce. Uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne związane ze świętem Pluszowego Misia, wykonywali misie różnymi metodami: z papieru, z klocków, rysowali ich portrety.

     • ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO „CUKIERKI”

     • 16 listopada uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w zajęciach rekomendowanego programu profilaktycznego „Cukierki”. Program Cukierki dotyczy wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych. Program przybliża uczniom podstawowe informacje na temat  środków uzależniających i zagrożeń  z nimi związanych, kształtuje umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, uczy postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym. Założeniem programu jest uczenie dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu. Zajęcia zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

     • WYJAZD EDUKACYJNY DO OGRODU DENDROLOGICZNEGO W GLINNEJ

     • Dnia 10 listopada 2023 r. odbył się wyjazd edukacyjny uczniów klas 3,4,5,6 i 7 do Ogrodu Dendrologicznego w miejscowości Glinna (Nadleśnictwo Gryfino). Wyjazd został zorganizowany przez Gminę Dobra w ramach realizacji programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska.

      Ogród Dendrologiczny w Glinnej im. prof. Jerzego Tumiłowicza jest znany w Polsce z rosnących tu kilku największych w naszym kraju okazów drzew obcego pochodzenia. Zgromadzona tu kolekcja liczy obecnie ponad 800 gatunków i odmian drzew i krzewów, przede wszystkim egzotycznych. Z uwagi na niewielką powierzchnię ogrodu ma charakter typowo uniwersalny. Można więc, podczas jednej wędrówki zapoznać się tu z różnymi grupami roślin drzewiastych.

      Po zwiedzaniu ogrodu na uczniów czekał poczęstunek.

      Następnie odbył się konkurs wiedzy o ogrodzie i gatunkach roślin w nim rosnących. Uczennica klasy 6 Veronika osiągnęła maksymalny wynik i zdobyła I miejsce. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy, drobne upominki. Wszystkim serdecznie gratulujemy.