• Historia szkoły

    • Szkoła w Rzędzinach została otwarta w grudniu 1946 r. w lokalu dawnej szkoły (obecnie jest to budynek mieszkalny). Pierwszym nauczycielem był pan Stanisław Szczepaniak. Szkoła dysponowała sprzętem poniemieckim, zgromadzonym na strychu budynku. Do pierwszej klasy chodziły dzieci od 7 do 13 roku życia. Do 1957 roku uczył w niej tylko jeden nauczyciel, w latach 1958 – 1959 dwóch, a w roku 1960 zatrudniono trzeciego nauczyciela. W roku szkolnym 1959/1960 pierwszym  kierownikiem szkoły został pan Z. Romanowski, a zatrudnionymi nauczycielkami były: Gertruda Kowalska i Anna Kudzierko. Szkoła była wówczas VI – klasowa.

     Istotne zmiany nastąpiły od roku 1960/1961, kiedy stanowisko kierownika objął pan Ireneusz Włodarczyk. Utworzył on VII klasę i zatrudnił czwartego nauczyciela – studenta Jana Mołczana, który pracował do 1 lutego 1961 r., a od lutego pana Zdzisława Skarżyńskiego. Z początkiem roku szkolnego kierownik oddał jedną izbę mieszkalną, z której utworzono dodatkową klasę i powierzchnia użytkowa izb lekcyjnych zwiększyła się z 3 do 4 (ze 100 m2 do 121 m2 ). Z otoczenia szkoły usunięto chwasty i teren ogrodzono siatką. Również w tym roku została założona drużyna harcerska, a nauczyciel Z. Skarżyński zorganizował z młodzieżą pierwszy występ dla ludności (piosenki łowieckie). Ilość uczniów na koniec tego roku wyniosła 94. Pierwszymi absolwentami tej szkoły, czyli tymi co ukończyli klasę VII byli: Butajło Ludwik, Matuszewski Marcin, Pietrkiewicz Elżbieta, Nowaczyńska Helena, Wrona Bogusława, Kowalski Roman, Świderska Maria, Błaszczak Kazimierz, Cieślak Stanisław, Wasilewska Krystyna, Pałka Barbara, Szocik Helena.

     W roku 1961/1962 panią A. Kudzierkę zastąpiła pani Jadwiga Pieszko, która przejęła prowadzenie drużyny harcerskiej, zaś kierownik Włodarczyk prowadził drużynę zuchów. Starsi chłopcy uporządkowali boisko szkolne, przez co życie sportowe zaczęło się rozwijać do tego stopnia, że uczniowie rozgrywali mecze z żołnierzami straży WOP ze Stolca, z czego na 7 spotkań przegrali tylko jedno. Sprzątaczką w tym czasie była pani Kazimiera Butajło.

     W roku 1962/1963 nauczycielka J. Pieszko zorganizowała Kółko Kukiełkowe, dając występy w świetlicy PGR-u w Rzędzinach i Stolcu. Całe życie kulturalne i sportowe spoczywało w rękach J. Pieszko i kierownika szkoły. Były to rozgrywki sportowe: dorosłych w siatkówkę, młodzieży w piłkę ręczną, oraz ogniska harcerskie i występy młodzieżowe. Szkoła tętniła gwarem od 730 do 2000. Latem został zorganizowany pierwszy biwak sobotnio-niedzielny pod Tanowem, gdzie za namiot posłużyła płachta ze stogu wypożyczona od PGR-u, a dzieci na miejsce zostały dowiezione traktorem. Wszyscy byli niezmiernie zadowoleni.

     W roku 1963/1964 odeszli ze szkoły pan Z. Skarżyński i G. Kowalska, a do grona pedagogicznego dołączyła Krystyna Długopolska. W tym też roku I. Włodarczyk i J. Pieszko rozpoczęli studia. Pani J. Pieszko społecznie założyła Zespół Teatralno - Estradowy, który rekrutował się z rodziców uczniów. Próby zespołu odbywały się w szkole 3 razy w tygodniu w godzinach 2000 – 2300. Zespół występował z utworem „Satyra prawdę ci powie” w Stolcu. Wołczkowie, Tanowie i Bobolinie.

     W roku 1964/1965 odbył się biwak sobotnio-niedzielny do Bolkowa nad jezioro Świdwie i wycieczka do Szczecina – zwiedzanie miasta, muzeum, pływanie statkiem po porcie. Pieniądze na ten cel uzyskano z wykopków oraz z Komitetu Rodzicielskiego.

     W roku 1966/1967 szkoła wygrała w ramach konkursu „Pracujemy dla siebie” sprzęt turystyczny w postaci 11 namiotów 2-osobowych z wyposażeniem i w czerwcu zorganizowano 5-dniowy biwak harcerski w Myśliborzu.

     W roku 1967/1968 w szkole działały już kółka: plastyczne, sportowe, kukiełkowe, artystyczne, fizyczne, SKKT oraz Koło Ochrony Przyrody. Zaczęła pracę nauczycielka pani Danuta Purgat, która w następnym roku szkolnym stała się opiekunem drużyny harcerskiej.

     W roku 1970/1971 rozpoczęto budowę nowej szkoły. Dokonano zakupu nowych mebli i pomocy naukowych do nowej szkoły.

     W październiku 1971 r. odbyła się wielka uroczystość otwarcia nowej szkoły, która miała 8 oddziałów  i zatrudniała 6 nauczycieli. Był to rok ciężkiej pracy wychowawców, pedagogów i obsługi (walka z ogrzewaniem, które ciągle się psuło, porządkowanie terenu wokół szkoły, itp.).

     W roku 1972/1973 było już zatrudnionych 9 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Komitet Rodzicielski po raz pierwszy zorganizował loterię fantową i zabawę dochodową, a zebrane fundusze przeznaczył na dożywianie dzieci przy świetlicy szkolnej oraz choinkę dla dzieci. Był to rok, w którym szkoła nie miała funduszy na pomoce naukowe (jedyny rok w kadencji szkoły).

     Od roku 1973/1974 szkoła w Rzędzinach stała się szkołą zbiorczą, a jej obwód objął: Rzędziny, Łęgi, Bolkowo, Stolec i Węgornik.

     Rok szkolny 1975/1976 rozpoczął się z nowym dyrektorem. Stanowisko to objął Grzegorz Wilkowski. W tym też roku klasa I złożyła po raz pierwszy ślubowanie, które przygotowała pani Danuta Purgat oraz Zofia Grabowska.

     Rok 1982 zaczął się z nowym dyrektorem. Został nim pan Bogdan Jankowski. W tym też roku pracę rozpoczęła pani Maria Wierzbicka. Pan B. Jankowski był dyrektorem do roku 1986. Po nim stanowisko to objął pan Tadeusz Walczyk, a następnie od roku 1999 do dnia dzisiejszego, funkcję tę sprawuje pani Ewa Lewandowska. Ponadto w szkole pracuje łącznie 14 nauczycieli oraz 4 pracowników administracji i obsługi.