• GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2023/2024

    Dzień tygodnia

    Godziny

    Poniedziałek

    7:25 - 7:55      11:30 - 15:45

    Wtorek

    7:25 - 7:55       11:30 - 15:00

    Środa

    7:25 - 7:55       11:30 - 15:05

    Czwartek

    7:25 - 7:55       11:30 - 15:00

    Piątek

    7:25 - 7:55       11:30 - 15:00

    Nauczyciele świetlicy: Wioletta Kłosińska, Mariola Zachciał, Maja Lipińska

    REGULAMIN_SWIETLICY.docx

    PROCEDURA_ODBIERANIA_DZIECI_ZE_SWIETLICY_PSP_W_RZEDZINACH.doc

    REGULAMIN_I_PROCEDURA_SWIETLICY_SZKOLNEJ_-_covid19(1).docx

    Plan pracy świetlicy na rok szkolny 2023/2024

    Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy:

    1. Organizacja pracy świetlicy:

    - Zapoznanie z regulaminem świetlicy,

    - Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy,

    - Integracja grup świetlicowych,

    - Poznanie praw i obowiązków wychowanka w świetlicy szkolnej.

    1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków:

    - Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych, a także w czasie uroczystości szkolnych,

    - Dbanie o  właściwe relacje w środowisku rodzinnym,

    - Wyrabianie postawy szacunku  wobec pracowników szkoły oraz uczniów,

    - Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w zespole świetlicy, klasie, szkole,

    - Kształtowanie właściwego stosunku do własności szkolnej i  prywatnej,

    - Dbanie o piękno, porządek w świetlicy i w szkole,

    - Zapoznanie ze sposobami kulturalnego zachowania się wobec innych,

    - Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku,

    - Dbanie o wzorowy wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej,

    - Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

    - Kształtowanie postawy prawidłowego porozumiewania się z innymi,

    - Nabywanie umiejętności konstruktywnego  rozwiązywania konfliktów.

    1. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym:

    - Zapewnienie warunków i stałego czasu na odrabianie zadań oraz naukę w rozkładzie dnia świetlicy,

    - Pomoc w odrabianiu lekcji,

    - Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu,

    - Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków,

    - Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się,

    - Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci,

    - Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

    1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

    - Plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac wychowanków, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych,

    - Czytelniczo-medialnych – czytanie różnego rodzaju utworów literackich, świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, radia, prasy i telewizji (oglądanie filmów edukacyjnych),

    - Umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne,

    - Hobbystycznych,

    - Sportowo-zabawowych.

    1. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych:

    - Uroczyste obchodzenie rocznic i świąt państwowych,

    - Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych,

    - Poznanie tradycji szkoły i jej patrona,

    - Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

    1. Edukacja ekologiczna:

    - Wskazywanie pozytywnych i negatywnych elementów ingerencji człowieka na środowisko naturalne,

    - Wyrabianie nawyków segregowania śmieci,

    - Udział w akcjach: np. „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi", itp.

    1. Edukacja prozdrowotna:

    - Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu),

    - Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się),

    - Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

    Formy i metody pracy:

    Formy pracy:

    • indywidualna,
    • grupowa,
    • zbiorowa.

    Metody pracy:

    • Gry i zabawy integracyjne,
    • Pogadanki tematyczne,
    • Zajęcia inspirowane przez dzieci,
    • Zajęcia plastyczno-techniczne,
    • Zajęcia czytelnicze,
    • Zajęcia relaksacyjne,
    • Odrabianie pracy domowej,
    • Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej),
    • Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy,
    • Gry edukacyjne i planszowe,
    • Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej,
    • Oglądanie filmów edukacyjnych.

     

    Tematyka zajęć w poszczególnych miesiącach:

    WRZESIEŃ

    1. Świetlica nas wita!   (04–08.09.2023r.)
    2. Ja i ruch uliczny (11–15.09.2023r.)
    3. Wszystkie śmieci są nasze (18–22.09.2023 r.)
    4. Dostrzegam piękno przyrody (19–23.09. 2023r.) 
    5. Muzyka wokół nas  (25-29.09.23r.)

    PAŹDZIERNIK

    1.  Zwierzęta moimi przyjaciółmi (02.10 – 06.10.2023 r.)
    2. Dzień Edukacji Narodowej (09– 13.10.2023r.)
    3. Jesienne skarby (16 – 20.10.2023r.)
    4. Dla tych którzy odeszli (23.10 – 27.11.2023 

    LISTOPAD

    1.  Jesteśmy tolerancyjni (30.10 – 03.11.2023r.)
    2. Święto Niepodległości  (06 – 10.11.2023r.)
    3. Przemocy i agresji mówię STOP! (13 – 17.11.2023r.) 
    4. Życzliwość- co to takiego? (20 -24.11.2023r.)
    5. Andrzejki, Katarzynki – zwyczaje ludowe (27.11- 01.12.2023r.)

    GRUDZIEŃ 

    1. Wolontariusze – pomocnicy Mikołaja (04–08.12.2023r.) 
    2. W zimowej szacie (11–15.12.2023r.) 
    3. Święta czas zacząć  (18–22.12.2023r.)

    STYCZEŃ

    1. Witamy Nowy Rok! (02–05.01.2024r.) 
    2. Już niedługo ferie (08.01–12.01.2024r.)

    LUTY 

    1. Karnawałowe szaleństwo  (29.01–02.02.2024r.)
    2. Bon ton, czyli słów kilka o dobrym wychowaniu (05-09.02.2024 r.)
    3. Magia przyjaźni. Walentynki (12-16.02.2024 r.)
    4. Zimowe wieczory w baśniowym świecie (19-23.02.2024 r.)

    MARZEC

    1. Dzika przyroda (26.02-01.03.2024 r.)
    2. Kobietki małe i duże (04– 08.03.2024)
    3. Idzie wiosna (11–15.03.2024r.)
    4. Asertywność – co to takiego? (18–22.03.2024r.) 
    5.  Wielkanoc w naszych domach (25– 27.04.2024r.) 

    KWIECIEŃ 

    1. Gimnastyka to podstawa (03–05.04.2024r.)
    2. „Kto czyta  książki, żyje podwójnie” (08–12.04.2024r.) 
    3. Wady i zalety internetu (15–19.04.2024r.) 
    4. Z biblioteką za pan brat (22–26.04.2024r.) 
    5. Majowe święta (29-30.04.2024r.)

    MAJ 

    1. Unia Europejska. (06–10.05.2024r.) 
    2. Mój dom, moja rodzina (13–17.05.2024r.) 
    3. Kosmiczne podróże (20 –24.05.2024r.) 
    4. „Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat” (27– 31.05.2024r.)​​​​​​​

    CZERWIEC 

    1. Palcem po mapie (03–06.06.2024r.) 
    2. Dobre rady na wakacje (12–16.06.2024r.) 
    3. „Co wy na to? Są wakacje i jest lato!” (17–21.06.2024r.)

     

     

    Świetlica szkolna proponuje zadania dla uczniów:

    Temat: Ćwiczymy spostrzegawczość.

    Proponuje popracować nad spostrzegawczością układamy puzzle link:

    https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/361165-wiosno-witaj

     

    Temat: Ćwiczenia w wymowie i czytaniu.

    Przeczytaj zestawy wyrazów, lub poproś dorosłego o przeczytanie i powtarzaj głośno. Kontroluj wymowę (możesz się nagrać). Z każdym powtórzeniem możesz powtarzać szybciej.

    sale – szale,              szum – sum,                szyna – syna,                    szybki – sypki,

    szyte – syte,              szyk - syk,                    szok - sok,                        szyfon - syfon,

    kasza - kasa,             kaszki – kaski,             kosz - kos,                         plusz - plus,

    marsz - Mars,            wasz - was,                   wąż – wąs,                        nasz – nas.

     

    Zestawy wyrazów

    sala : szafa            sanki : szalik                sukienka : szuflada                 sum : szuka

    sok : szopa            synek : szyba              

    sala : szatnia : samolot

    szeryf : sernik : szef

    szyba : synek : szynka

    kasa : pasza                                          nasza : klasa

    piasek : daszek : lasek                          wasz las

    las szumi                                               pies szuka

    las szeleści                                           los szczęścia

    kapelusz Sandry                                   nasz samolot, wasz statek

     

    WIERSZYKI UTRWALAJĄCE    PRAWIDŁOWĄ  WYMOWĘ

    przeczytaj uważnie i poprawnie, narysuj „odpowiedź”

    Śpi w stajni rży wesoło
    Grzywa spada mu na czoło
    Kuty jest na cztery nogi
    Chociaż duży nie jest srogi
    Biega sobie po zielonym
    Ten wesoły mały KONIK

    Kto w ścianie zrobił dziurę
    I skradł sera całą górę
    I kto piska pii pii pii
    I na widok kota drży
    Chrobotanie słychać w ciszy
    To jest sprawka małej MYSZY

    Pewna myszka zwana Tadkiem
    Dziś dla dzieci ma zagadkę
    Mieszka w ulu, robi bzzzy
    Lubi kwiatki zwłaszcza bzy
    Ma skrzydełka, żądło czułki
    Jest to opis małej PSZCZÓŁKI

    Ma osiem nóg, brzuch kudłaty
    Hamak z nici zamiast chaty
    Nie na skrzydeł i ogonka
    Mysz przedstawia wam PAJĄKA

    Tak to wymyślili ludzie,
    Że ma mieszkać sam w psiej budzie
    Ale on inne plany miał
    Merdnął, szczeknął hau hau hau
    I opuścił domek z desek
    Ten wesoły mały PIESEK

    Chociaż to niewygodne chyba
    To na grzbiecie dom swój dźwiga
    Nie lubi biegać, skakać
    To natura jest ŚLIMAKA

     

    Temat: Rusz głową.

     

     

    22 - 26 marca 2021 r. - Temat tygodnia: To i owo o emocjach.