• PEDAGOG SZKOLNY - EWA BAJUK

     

    GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/21

    poniedziałek

    wtorek

    środa

    czwartek

    piątek

    8:40 – 11:30

     

    12:15 - 13:15

     

    9:30 – 12:20

     

       13:05 - 14:00

    7:45 – 12:20

     

     

    7:45 – 7:55

     

    8:40 - 13:05

    7:45 – 7:55

     

    8:40 - 13:45

     

    Jeśli Rodzic/Rodzice chcieliby spotkać się ze mną w godzinach popołudniowych, proszę o poinformowanie mnie, kiedy i o której godzinie Państwu pasuje.

    Serdecznie zapraszam

                                                  Ewa Bajuk

     

    UCZNIU  - możesz skontaktować się ze mną, jeśli:

    - chciałbyś z kimś porozmawiać,

    - masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

    - nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,

    - masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,

    - masz problemy rodzinne,

    - chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

    - chciałbyś pomagać innym,

    - masz problem z wyborem szkoły gimnazjalnej. Zapraszam.

     

    Czym zajmuje się pedagog szkolny?

    (według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej)

    1. Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.

    2. Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

    3. Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

    4. Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

    5. Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli.

    6. Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

    7. Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów.

    8. Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

     

    INSTYTUCJE POMOCOWE, DZIAŁAJĄCE W NASZEJ GMINIE, POWIECIE:

    - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach

    ul. J.Korczaka 27, 72-009 Police,

    tel. 91- 3176-729

     

    - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej Szczecińskiej

    ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

    Tel: 91- 311-33-93

    - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej Szczecińskiej

    Wołczkowo ul. Lipowa 51

    Tel. 91 - 311-23-07
     

    - Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny – Ośrodek Pomocy
    dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Oddział
    w Dołujach

    tel. 695 264 651

    tel. 91 311 88 19,  

    ul. Daniela 32,  72-002 Dołuje
    poniedziałek – wtorek 14.00 – 18.00
    środa – czwartek – piątek 8.00 – 12.00


    - Komisariat Policji w Mierzynie

    tel. 91 821 73 95

    ul. Welecka 2,  72-006 Mierzyn


    - Straż Gminna

    tel. 91 311 52 56

    Adres: ul. Daniela 32, 72-002 Dołuje