• Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych

   •  

    Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe

    obowiązujące w danym roku szkolnym 2023/2024

    Podręczniki i ćwiczenia z przedmiotów obowiązkowych uczniowie otrzymają bezpłatnie w szkole.

    Podręczniki i ćwiczenia do religii Rodzice/Prawni opiekunowie kupują we własnym zakresie.

     

    Zestaw podreczników na rok szkolny 2023-2024.docx