• ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

   • Dzień tygodnia

    Zajęcia

    Godzina lekcyjna

    Godzina zegarowa

    Poniedziałek

    Zajęcia rewalidacyjne MSz

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1

    Zajęcia rozwijające sportowe kl. 3

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. 5 i 6

    Zajęcia rewalidacyjne MSz

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. 4 i 5

    Zajęcia rozwijające z języka angielskiego kl. 7

    0

    5

    6

    6

    7

    7

    8

    07:35-07:50

    11:30-12:15

    12:20-13:05

    12:20-13:05

    13:15-14:00

    13:15-14:00

    14:10-14:55

    Wtorek

    Zajęcia rozwijające umiejętności muzyczne „Zabawy rytmiczne” kl. 2 (co drugi tydzień)

    Zajęcia rozwijające z języka angielskiego kl. 2 (co drugi tydzień)

    Zajęcia rozwijające umiejętności muzyczne „Zabawy rytmiczne” kl. 6 (co drugi tydzień)

    Zajęcia rozwijające z języka angielskiego kl. 6 (co drugi tydzień)

    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 5

    Zajęcia rewalidacyjne AG

    Zajęcia rewalidacyjne MK

    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 7

     

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    8

     

    12:20-13:05

    12:20-13:05

    13:15-14:00

    13:15-14:00

    13:15-14:00

    13:05-14:05

    14:05-15:05

    14:10-14:55

    Środa

    Zajęcia rewalidacyjne JB

    Zajęcia rozwijające zainteresowania kl. 3

    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 3 i 4

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. 7

    5

    5

    6

    8

    11:15-12:15

    11:30-12:15

    12:20-13:05

    14:10-14:55

    Czwartek

    Zajęcia rewalidacyjne MSz

    Zajęcia rewalidacyjne JB

    Zajęcia rewalidacyjne AG

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 2

    Zajęcia rewalidacyjne MSz

    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 6

    Zajęcia rewalidacyjne MK

    Zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki kl. 7

    0

    2

    5

    5

    6

    6

    8

    8

    07:35-07:50

    08:40-09:40

    11:30-12:30

    11:30-12:15

    12:20-13:05

    12:20-13:05

    14:05-15:05

    14:10-14:55

    Piątek

    Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne kl. 3 i 4

    Zajęcia rozwijające umiejętności z języka polskiego kl. 5

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. 6 i 7

    Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne kl. 5-7

    5

    6

    7

    8

    11:30-12:00

    12:20-13:05

    13:15-14:00

    14:10-14:40