• UWAGA

    Przerwa w pracy oddziałów przedszkolnych

    w roku szkolnym 2023/2024:

    02.05.2024 r.

    31.05.2024 r.

     

     

     

    NFORMACJA W SPRAWIE USTALENIA OPŁATY ZA KORZYSTANIE

    Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

    UCHWAŁA RADY GMINY DOBRA. pdf

     

     

     

    PRZERWA WAKACYJNA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

    Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

     

    Przerwa wakacyjna w oddziałach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach

    od 31 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

     

    Deklaracje o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w czasie wakacji można składać tradycyjnie w sekretariacie szkoły w godzinach pracy lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@psprzedziny.pl w terminie od 29.05.2023 r. do 02.06.2023 r. do godz. 14:00.

     

    Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z opieki w innej placówce należy we własnym zakresie złożyć deklarację w wybranej szkole/przedszkolu w dniach 05.06.2023 r. – 07.06.2023 r. do godz.14:00. O zakwalifikowaniu się do opieki będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

     

     

    Opieka wakacyjna w innych placówkach na terenie Gminy Dobra

     

    Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach:

    01.08.2023 r. - 31.08.2023 r.

     

    Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej:

                                                    03.07.2023 r. – 31.07.2023 r.

     

    Oddziały przedszkolne w Zespole Przedszkoli w Mierzynie:

                                                    03.07.2023 r. – 31.07.2023 r.

     

    Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu:

    01.08.2023 r. - 31.08.2023 r.

     

     

    ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - INFORMACJE 

    Informujemy, że wydarzenia, które miały miejsce w oddziałach przedszkolnych 3-4 latków i 5-6 latków, możecie Państwo śledzić na stronie głównej szkoły, zgodnie z terminami występowania. ZAPRASZAMY

     

    UWAGA

    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach informuje, że deklaracje dotyczące kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w PSP w Rzędzinach, wzorem lat ubiegłych, będą musiały zostać złożone elektroniczne za pomocą strony internetowej:

    https://nabor.pcss.pl/dobra/przedszkole  

    od dnia 28.02.2023 r. (poniedziałek) – wcześniej formularz nie będzie dostępny !!!

     

    Wydrukowane i podpisane przez Rodziców/prawnych
    opiekunów dzieci deklaracje, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły,

    najpóźniej 06.03.2023 r. (poniedziałek) do godziny 13:00

     

     

    UWAGA

    Przerwa w pracy oddziałów przedszkolnych

    w roku szkolnym 2022/2023:

    31.10.2022 r.

    02.05.2023 r.

    09.06.2023 r.

     od 31.07.2023 r. do 31.08.2023 r.

     

     

    20.09.2021

    Decyzją Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa w Rzędzinach nie będzie podpisywała polisy ubezpieczeniowej w ramach „grupowego ubezpieczenia szkolnego dla uczniów”.

    Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci do przejęcia inicjatywy w samodzielnym podjęciu decyzji o ubezpieczeniu NNW.