• Stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych w roku szkolnym 2022/2023

     • Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/557/2023 Rady Gminy Dobra z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 3231), istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szczególnie zdolnych w roku szkolnym 2022/2023.

      O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra, którzy po zakończeniu klasyfikacji rocznej spełniają jeden z poniższych warunków:

      1) w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 4,75 i jest laureatem konkursu, olimpiady, turnieju wiedzy i umiejętności organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) o zasięgu co najmniej powiatowym lub regionalnym.

      2) w klasyfikacji rocznej osiągnął bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 4,75 i jest laureatem konkursu, olimpiady, turnieju wiedzy i umiejętności organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

      W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przyznawania stypendium udostępniamy Państwu treść uchwały wraz z wnioskiem.

      Wniosek składa się w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, z siedzibą w Dołujach, przy ul. Daniela 32.

       

      Termin składania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2023 r.

       

      Wniosek - wniosek_o_stypendium_WZOR.doc

      Uchwała – uchwala_XLIII-557-2023_Dz._W._Zach._3231.pdf

       

      Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, z siedzibą w Dołujach, przy ul. Daniela 32, tel. 91 311 37 38.

       

      Helena Tomaszewska

      ZEAS w Dobrej

     • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

     • Koniec lekcji, klasówek i prac domowych – zajęcia dydaktyczne roku szkolnego 2022/2023 zakończono!

      23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-VI oraz pożegnanie uczniów klas VIII.

      Dzień ten to dla większości uczniów jeden z najbardziej oczekiwanych dni w całym roku. W ciągu trwających nieco ponad dwa miesiące wakacji dzieci nie będą musiały wcześnie wstawać i pamiętać o codziennym przygotowywaniu się do lekcji. Wolny czas pozwoli im na relaks i odpoczynek, rozwijanie swoich zainteresowań oraz spotkania z rówieśnikami i wakacyjne wyjazdy.

      Wyróżnieni uczniowie oraz absolwenci szkoły w czasie uroczystego apelu odebrali świadectwa, nagrody książkowe i stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce. Były też nagrody za inne osiągnięcia. 

      Obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez ucznów szkoły oraz wysłuchaliśmy podziękowań przygotowanych przez absolwentów. 

      Uczniowie klasy VIII postanowili zostawić w naszej szkole nie tylko wspomnienia i posadzili piękny krzew róży.

     • INFORMACJA

     • Zakończenie rocznych zajęć

      dydaktyczno-wychowawczych

      odbędzie się

      23 czerwca 2023 r.

      o godz. 8:15

     • Pożegnania nadszedł czas - ostatni dzień trzeciaków

     • 22 czerwca uczniowie klasy trzeciej po raz ostatni zasiedli w ławkach w swojej sali. Dzień ten obfitował jednak w wiele niespodzianek. Na początku dzieci dokończyły jeszcze przygotowanie drugiego prezentu dla taty- breloczka do kluczy z namalowaną własnoręcznie całą rodzinką. Po uporządkowaniu sali i swoich szafek przyszedł czas na pierwszą niespodziankę, którą było wspólne oglądanie wszystkich zebranych zdjęć od pierwszej klasy i nagrań z występów i przedstawień.

      Po tych chwilach pełnych wzruszeń na dzieci czekały kolejne atrakcje. Na zaproszenie pani Sylwii z Gospodarstwa Agroturystycznego trzeciaki poszły na ognisko z dodatkowo przygotowanymi licznymi atrakcjami (plac zabaw, trampolina, niespodzianki w balonach, zwierzątka, słodki poczęstunek).

      I mimo, że czas tak szybko zleciał (zarówno w tym dniu, jak i cały okres wczesnoszkolny), wiemy, że wspomnienia pozostaną na zawsze!

     • WYCIECZKA KLASY 4 DO OŚRODKA "FRAJDA".

     • 21 czerwca klasa 4 wybrała się na wycieczkę  do Ośrodka "Frajda" w Czarnocinie. Pogoda dopisała, były podchody i zajęcia integrujące grupę, wspólne ognisko, gry i zabawy, a także dyskoteka.

     • WYCIECZKA DYDAKTYCZNO-KRAJOZNAWCZA KLAS 5, 6 i 8 pn. „CIEKAWE MIEJSCA STOLICY POMORZA ZACHODNIEGO”

     • Czerwiec w szkole to czas wyjazdów i wycieczek. Nasi uczniowie również tego doświadczyli. Zanim każdy z uczniów zacznie swoje wakacje, postanowiliśmy spędzić trochę czasu razem poza murami szkoły. 21 czerwca uczniowie klas 5, 6 i 8 wybrali się do Szczecina, aby zobaczyć ciekawe turystycznie i ważne dla naszego miasta wojewódzkiego, miejsca. Zaczęliśmy od Ogrodu Różanego, czyli „Różanki” założonej w 1928 r. W 1935 r. powstała tu „Ptasia Fontanna” z rzeźbami ptaków autorstwa Kurta Schwerdtfegera.

      Następnym miejscem, które zobaczyliśmy był odremontowany Teatr Letni im. Heleny Majdaniec. Na naszej trasie zwiedzania znalazł się jeszcze pomnik Czynu Polaków, czyli wyniosłe trzy orły, aleja platanów, pomnik Papieża Jana Pawła II i Urząd Miasta Szczecina.

      Dalej trasa wiodła ulicą Jana Pawła II do Alei Fontann, po której wszyscy potrzebowali odpoczynku i wzmocnienia. Z nowymi siłami ruszyliśmy na znane wszystkim Wały Chrobrego z budynkiem Muzeum Narodowego i Teatru Współczesnego. Z górnego piętra wałów podziwialiśmy panoramę Szczecina ze statkami zacumowanymi przy nabrzeżu, podświetlanymi „Dźwigozaurami” usytuowanymi na Łasztowni, widzieliśmy nowo wybudowane Muzeum Morskie w kształcie okrętu i Trasę Zamkową. Potem przeszliśmy koło Zamku Książąt Pomorskich i przez Rynek Sienny na Starym Mieście. Widzieliśmy Muzeum Miasta Szczecina, Katedrę z wieżą widokową i Most Długi.

      Tego dnia wielu uczniów zobaczyło i poznało historię wielu miejsc, w których jeszcze nie byli. Wycieczka stała się więc dla nich lekcją ze znajomości wiedzy o Szczecinie.

     • Wycieczka klas I - III nad jezioro w Stolcu - powitanie lata

     • 20 czerwca uczniowie klas I - III wybrali się na pieszą wycieczkę do miejscowości Stolec. Wyjście było zorganizowane w ramach przywitania nadchodzącego lata i zbliżającego się zakończenia roku szkolnego. Dzieci odpowiednio przygotowane do pieszej wędrówki, zaopatrzone w wodę do picia, śniadanka, czapki z daszkiem i preparaty na komary, wyruszyły na długo wyczekiwaną wyprawę. Zanim doszły do celu nad jezioro Stolsko, po drodze podziwiały jeszcze piękny Pałac w Stolcu i Kościół. Po długim odpoczynku, czasie spędzonym przy ognisku i grupowych zabawach na pięknie zagospodarowanym terenie znajdującym się  przy jeziorze, przyszedł niestety czas na powrót do szkoły. I mimo, że czas tak szybko zleciał, wspomnienia pozostaną na długo!

     • WYCIECZKA KLASY 2 i 3 DO DOBREJ - POCZTA

     • 19 czerwca uczniowie klasy II- III wybrali się na wycieczkę do Dobrej. Najważniejszym celem podróży była poczta, a dokładniej skrzynka pocztowa tam znajdująca się. Powodem były wcześniej  przez dzieci: zredagowane, napisane i zaadresowane listy do swoich najbliższych (np. listy z życzeniami do taty z okazji zbliżającego się Dnia Ojca). Po naklejeniu znaczków, sprawdzeniu poprawności zapisanego adresu, każdy samodzielnie wrzucił swój list do skrzynki. Teraz pozostało tylko czekać!

      Następne ważne miejsce, które dzieci mogły zobaczyć to Urząd Gminy w Dobrej, gdzie swoją siedzibę ma między innymi Pani Wójt. Po zrobieniu pięknych zdjęć na ławeczce z pisarką Elizabeth von Arnim, uczniowie mieli czas na zabawy na terenie sportowym w Dobrej.