• DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA W KLASIE DRUGIEJ

     • 8 listopada to Dzień Zdrowego Śniadania. Utworzono: poniedziałek, 08, listopad 2021 15:42

      Pomijanie porannego posiłku to jeden z częstszych błędów żywieniowych. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, który dostarcza niezbędnej energii.

      Dniu Zdrowego Śniadania uczniowie klasy II przypomnieli sobie  zasady zdrowego odżywiania się. W tym roku, podobnie jak w poprzednim ze względu na przepisy dotyczące epidemii dzieci swoje śniadania (pełne witamin ukrytych w warzywach i owocach), przygotowały wcześniej w domu.  Podczas zajęć uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne dotyczące wpływu spożywania zbilansowanego śniadania na zdrowie człowieka, a także wspólnie ułożyli puzzle  „Jak żyć zdrowo”.

      Mamy nadzieję, że zdrowe śniadania na co dzień zagoszczą w domach naszych uczniów!

      Edyta Urban

     • WYDARZENIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

     • Utworzono: piątek, 05, listopad 2021 17:57

      Zabawa w szukanie pary za pomocą dźwięków wydawanych przez zwierzęta z obrazka.

      Wyklejanie psa - przyjaciela metodą wydzieranki.

      Dzieci wykonały grzyby z wykorzystaniem kaszy gryczanej, jaglanej i ryżu.

      Zabawa ruchowa "Jeż".

      Zapoznanie z pomieszczeniami i wyposażeniem domu.

      Gra na instrumentach, wygrywanie rytmu piosenki "Przyjaciela mam".

      Gra w memory.

     • DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W KLASIE DRUGIEJ

     • Utworzono: piątek, 05, listopad 2021 15:41

      Bajki i  baśnie zarówno te czytane, jak i oglądane, odgrywają ważną rolę w życiu dziecka, dlatego bajkowi ulubieńcy doczekali się swojego święta. Dzień Postaci z Bajek przypada 5 listopada (jest to także dzień urodzin Walta Disney’a).

      Tego dnia także uczniowie klasy drugiej obchodzili Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.  Dzieci przypomniały sobie ulubione bajki z dzieciństwa. Chętne dzieci przebrały się w tym dniu za ulubioną postać lub przygotowały bajkową kukiełkę. Nie zabrakło więc księżniczek, królewny Śnieżki, Arielki i wielu innych bajkowych postaci. Dzieci zaprezentowały swoje stroje podczas konkursu: „Zgadnij kim jestem? Kalambury”, wspólnych pląsów i zabaw. Wykonały również plakaty, których bohaterami były ulubione postaci, a także rozwiązywały zagadki pt. „Jaka to melodia- piosenki z bajek” Uczniowie mieli też okazję zaprezentować swoje ulubione bajki podczas zajęć z ciekawą książką. Wspólne czytanie w serdecznej atmosferze przyniosło wiele niezapomnianych  miłych wrażeń. /Edyta Urban/

     • ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE „DOBRA WODA W DOBREJ. RAZEM Z UNIĄ EUROPEJSKĄ POPRAWIAMY GOSPODARKĘ WODNO - ŚCIEKOWĄ W GMINIE DOBRA”.

     • Utworzono: piątek, 05, listopad 2021 15:32

      Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie Wójta Gminy Dobra

      pod hasłem: Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno - ściekową w gminie Dobra.

      Głównym celem konkursu jest podniesienie wiedzy mieszkańców gminy Dobra na temat dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków POIiŚ projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”, świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie na otaczającą przyrodę, poprzez zaangażowanie uczestników w tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych.

      W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Dobra, którym bliska jest troska o naturę.

       

      Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać zabawny, proekologiczny filmik nawiązujący do inwestycji zrealizowanych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” z wykorzystaniem animacji poklatkowej i przesłać go do 23.11.2021 roku na adres: projektyue@dobraszczecinska.pl

       

      Do wygrania nagrody rzeczowe indywidualne oraz nagrody dla szkół, których uczniowie wezmą udział w konkursie. Autorzy 3 najlepszych filmów otrzymają tablety, natomiast wszystkie szkoły zaangażowane w realizację konkursu otrzymają sprzęt informatyczny o wartości ok. 10 000,00 zł dla każdej z uczestniczących w konkursie placówek.

       

      Serdecznie zapraszam!

      Teresa Dera

      Wójt Gminy Dobra

      Do pobrania w szkole:

      - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno – ściekową w gminie Dobra”.

      - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

      REGULAMIN KONKURSU

      I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs: Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno - ściekową w gminie Dobra” (zwany dalej "konkursem").

      2. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Dobra (zwany dalej „Organizatorem”).

      3. Konkurs trwa od 05.11.2021 roku do 23.11.2021 r. do godz. 15.00.

       

      II. CEL KONKURSU

      Celem konkursu jest:

      - podniesienie wiedzy nt.: projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

      - podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,

      - uwrażliwienie na otaczającą przyrodę,

      - podniesienie wiedzy o Unii Europejskiej,

      - doskonalenie umiejętności filmowych,

      - rozwijanie pomysłowości i kreatywności,

      - tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych.

       

      III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

      1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży do 15 roku życia uczącej się w Publicznych Szkołach Podstawowych Gminy Dobra.

      2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

      3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego filmiku/spotu z animacją poklatkową, ukazującego w sposób kreatywny i humorystyczny działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dobra i ekologii w odniesieniu do wspólnego dobra, jakim jest Unia Europejska. Filmik powinien nawiązywać do inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych na terenie gminy Dobra w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” (więcej informacji nt projektu w załączniku nr 3 oraz na stronie internetowej gminy www.dobraszczecinska.pl.    https://www.dobraszczecinska.pl/site/fundusze-unijne-menu/program-operacyjny-infrastruktura-i-rodowisko/529-poprawa-gospodarki-wodno-sciekowej-w-gminie-dobra

      4. Do konkursu mogą być zgłoszone filmiki, które spełniają łącznie następujące warunki:

      a. są przeznaczone do publikacji w Internecie,

      b. zostały wyprodukowane w czasie trwania niniejszego konkursu,

      c. temat związany jest z projektem „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”, ekologią, ochroną przyrody czy bioróżnorodnością w Unii Europejskiej.

      5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 filmik.

      6. Film musi mieć pozytywne przesłanie, nie może zawierać wulgaryzmów ani innych obraźliwych, powszechnie nieakceptowanych treści.

      7. Film musi zawierać logotypy UE oraz gminy Dobra (logotypy zostaną przekazane w formie elektronicznej na adresy mailowe szkół biorących udział w konkursie).

      8. Film zgłoszony do konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne:

      a. format zapisu: mpg, mov, avi, inne,

      b. czas trwania: od 60 do maksymalnie 180 sekund.,

      c. rozdzielczość Full HD.

      d. może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym (układ poziomy) lub aparatem fotograficznym.

      9. Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu kosztów udziału w konkursie.

       

      IV. ZGŁOSZENIA

      1. Na adres poczty elektronicznej projektyue@dobraszczecinska.pl należy dostarczyć link do udostępnionego pliku. Można skorzystać z dowolnego systemu przesyłania plików, jak np. WeTransfer, OneDrive, GDrive, Dropbox itp. [INSTRUKCJA JAK WYSŁAĆ PLIK WIDEO - poniżej]

      2. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

      3. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem filmu. W żadnym przypadku zgłoszony film nie może posiadać wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.

      4. Do filmików należy dołączyć:

      a. formularz zgłoszeniowy stanowiący Zał. nr 1 do Regulaminu (za osobę małoletnią podpisują rodzice lub opiekunowie),

      b. zgodę na publikację wizerunku zawartą w formularzu stanowiącym Zał. nr 1 do Regulaminu,

      c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 2 do Regulaminu).

       

      V. OCENA FILMÓW

      1. Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona niezależne Jury powołane przez Organizatora.

      2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

      3. Kryteria oceny prac konkursowych:

      1) walory artystyczne, oryginalność i atrakcyjność filmu: 10 pkt.

      2) edukacyjny i wychowawczy charakter filmu: 10 pkt.

      3) humor: 10 pkt.

      4) spójność treści filmu z tematem konkursu: 10 pkt.

      Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 40 pkt.

       

      VI. NAGRODY

      1. W konkursie zostaną przyznane 3 indywidualne nagrody rzeczowe – tablety.

      2. Nagrody rzeczowe (sprzęt informatyczny o wartości ok. 10 000,00 zł dla każdej placówki uczestniczącej w konkursie) zostaną również przekazane szkołom za udział w konkursie swojej placówki i przesłane prace uczniów.

      3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.dobraszczecinska.pl  03.12.21 r..

      4. Zwycięzcy zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową.

      5. Nagrody zostaną przekazane podczas gali podsumowującej konkurs, która zostanie zorganizowana 10.12.2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej.

       

      VII. PRAWA AUTORSKIE

      1. Przesyłając filmik jego autor zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do utworu - filmiku.

      2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi przez podpisanie oświadczenia, które przygotuje Organizator. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu – filmiku ma charakter nieodpłatny

      VIII. DANE OSOBOWE

      1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

      2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

       

      IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

      2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, przełożenia lub odwołania Konkursu.

      3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.

      4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.

      5. Organizator ma prawo odsunąć Uczestnika z udziału w Konkursie z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu.

      6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

       

      WETRANSFER – JAK WYGODNIE PRZESŁAĆ FILM [INSTRUKCJA]

      Chcąc wysłać duży plik (np. film) można skorzystać z popularnej usługi WeTransfer, która pozwala bezpłatnie wysyłać na serwer dowolne pliki o rozmiarze do 2 GB, a następnie udostępniać je przy pomocy linku. Do korzystania z usługi nie jest konieczne zakładanie jakiegokolwiek konta.

      • Wchodzimy na stronę https://wetransfer.com/

      • Wybieramy opcję bezpłatnego przesyłania („Take me to Free”)

      • Korzystając z pola „Add your files” przesyłamy/załączamy plik wideo (film)

      • W polu "Email to" wpisujemy adres e-mail: stowarzyszeniecarpediem20@gmail.com

      • W polu "Your email" wpisujemy własny adres e-mail

      • W polu "Message" wpisujemy KONKURS „EKO DLA Planety oraz imię i nazwisko

      • Usługa WeTransfer rozpocznie wysyłanie pliku pokazując postęp procesu w procentach (np. 23% przesłanego/załadowanego pliku). W zależności od przesyłanego pliku może to potrwać od kilkunastu sekund do maksymalnie kilku minut. Należy zaczekać aż plik załaduje się w 100 proc.

      • Klikamy na „Transfer”

       

     • DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W STARSZAKACH

     • Utworzono: piątek, 05, listopad 2021 09:44

      5 listopada w grupie starszaków obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Przenieśliśmy się w świat naszych ulubionych opowiesci.​​​​​​​

      Napotkaliśmy na straszny bałagan w bajkach, który wspólnie musieliśmy uporządkować. Na koniec zamieniliśmy się w krasnoludki, rozpoznać nas można po pięknie, własnoręcznie ozdobione czapeczki, które wszyscy zabrali do domu na pamiątkę.

     • CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE

     • Utworzono: środa, 03, listopad 2021 15:55

      Na lekcji języka polskiego omawialiśmy lekturę Adama Mickiewicza pt. "Dziady cz. II". 

      W klasie stworzyliśmy mroczą atmosferę. Zgasiliśmy światła, zasłoniliśmy okna, zapaliliśmy świecę i rozsypaliśmy trochę liści. Usiedliśmy na materacach, a pani od języka polskiego zaczęła opowiadać nam o obrzędzie dziadów. ​​​​​​​

      Wszystkim naprawdę się podobało. Skupiliśmy wzrok na palących się świecach i słuchaliśmy nauczycielki. /Zuzanna Ziołecka, klasa 7/

     • AKCJA BohaterON - WŁĄCZ HISTORIĘ!

     • Utworzono: niedziela, 31, październik 2021 17:39

      W październiku klasy 7 i 8 wzięły udział w akcji BohaterON – włącz historię! Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego z 1944 roku oraz promocję historii Polski XX wieku.

      Uczniowie dowiedzieli się o akcji BohaterOn – czemu jest poświęcona, obejrzeli wykład o Powstaniu Warszawskim – przygotowany przez Fundację, dowiedzieli jak można pomóc żyjącym powstańcom. Klasy podsumowały swoją wiedzę w punktach: akcja Burza i wybuch Powstania Warszawskiego, zachowanie sojuszników Polski, życie codzienne w czasie Powstania Warszawskiego oraz  rola kobiet w Powstaniu oraz ocena Powstania. Uczniowie klas 7 i 8 ułożyli także podziękowania i życzenia i w postaci kartki  on line wysłali je do dwóch losowo wybranych powstańców - kartka mogła zawierać tylko 25 wyrazów, bo właśnie tyle słów można było napisać w liście w czasie trwania Powstania Warszawskiego. /E. Bajuk/

     • ZBIÓRKA DLA LUSI I BURKA - EFEKTY

     • Utworzono: piątek, 29, październik 2021 09:55

      Wspaniale jest pomagać innym, a w szczególności tym, którzy za naszą dobroć mogą podziękować radosnym szczekaniem, podaniem łapy, czy łaszeniem się.

      To już kolejna zbiórka żywności i potrzebnych akcesoriów dla naszych milusińskich. Wszystkie produkty trafią do zwierząt ze SCHRONISTKA w DOBREJ.

      Dziękujemy, Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom,  że zawsze możemy liczyć na WASZ udział w akcji.

      Samorząd Uczniowski