• 18 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ POCZTY POLSKIEJ

     • Utworzono: poniedziałek, 25, październik 2021 16:46

      18 października jest obchodzony jako DZIEŃ POCZTY POLSKIEJ I DZIEŃ LISTONOSZA. U nas w szkole postanowiliśmy świętować trochę dłużej organizując TYDZIEŃ PISANIA LISTÓW.

      Od 18 do 22 października społeczność uczniowska mogła pisać listy do siebie nawzajem. Na szkolnym korytarzu została ustawiona prezentacja na temat Poczty Polskiej. Nie zabrakło skrzynki pocztowej. Właśnie do niej trafiały wszystkie napisane listy.  Listonosz (a w naszym przypadku kilku listonoszy) miał „ręce pełne roboty”. Najpierw należało posegregować listy, a następnie podzielić na klasy, aby trafiły do właściwej osoby. Każdy z utęsknieniem czekał na korespondencję…

      I już 25 października listy trafiły do adresatów. To była inspirująca aktywność.

      Za materiały do dekoracji na temat POCZTY POLSKIEJ dziękujemy Mamie - naszej koleżanki z SU – Zuzi Ziołeckiej.

      Samorząd Uczniowski

     • TĘCZA NA TALERZU - EKSPERYMENT "SKITTLES"

     • Utworzono: poniedziałek, 25, październik 2021 08:23

      Ułożyliśmy na talerzu okrąg z cukierków, dodaliśmy wody i obserwowaliśmy co będzie się działo. Cukierki zaczęły puszczać barwnik w bardzo efektowny sposób, barwiły wodę i już po kilku sekundach powstała tęcza.

      Eksperyment zrobił duże wrażenie na dzieciach. Posłużył nam również do omówienia minusów sztucznej żywności przepełnionej cukrem i barwnikami, które rozpuszczają się w naszym organizmie. Ilość barwnika zaskoczyła dzieci i udowodniła im, jak wiele sztucznych i niezdrowych składników zawierają słodycze. /Anita Jankowska- Kardas/

     • LEKCJA O JANIE KOCHANOWSKIM

     • Utworzono: piątek, 22, październik 2021 17:11

      Na lekcjach języka polskiego uczyliśmy się o Janie Kochanowskim. Na ostatniej lekcji z cyklu recytowaliśmy fraszkę „Na zdrowie”.

      Podczas recytacji atmosfera była stresująca, ale jednocześnie radosna. W recytacji pomógł nam wystrój sali – jak na prawdziwym konkursie recytatorskim. Były tam: kwiaty, świeczki, czarna tkanina i zgaszone światło.

      W klasie było dużo oklasków i śmiechów. Dzięki tym lekcjom dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego. Dziękujemy Pani Magdo za tak interesujące lekcje. /Wiktoria Siarkowska, uzennica klasy 7/

     • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

     • Utworzono: wtorek, 19, październik 2021 22:15

      Informuję, że zgodnie z uchwałą nr III/20/2010 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010 r.

      w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

      w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. 

      można składać wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 r.

      Wnioski należy składać w sekretariacie UG Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Jerzego Trędowicza pod nr tel. (91) 333-10-38 lub 508 209 119.

      Wniosek >> POBIERZ

      Uchwała Nr III/20/10 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe >> POBIERZ


     • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I ROZPOWSZECHNIANIA KULTURY

     • Utworzono: wtorek, 19, październik 2021 22:13

      W związku z Uchwałą Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury,

      Wójt Gminy Dobra

      ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

      Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, 

      w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

     • PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 2021

     • Utworzono: piątek, 15, październik 2021 20:31

      Dnia 15 października uczniowie klasy I zostali przyjęci przez Panią Dyrektor w poczet uczniów naszej szkoły. 

       

      Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz składały ślubowanie w obecności p. Dyrektor oraz zaproszonych kolegów i koleżanek z klasy II wraz z wychowawczynią. Starsi koledzy wręczyli im własnoręcznie wykonane prezenty i życzyli sukcesów w nauce.

      Na zakończenie Rodzice przygotowali  małym uczniom słodki poczęstunek.

     • GMINA DOBRA UPRAWNIONA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA CYFROWEMU WYKLUCZENIU DZIECI

     • Utworzono: piątek, 15, październik 2021 15:39

      Ruszył nabór wniosków w programie przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

       

      Cel projektu

      Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich. Z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne, czyli ponad 30 proc. wszystkich gmin w Polsce. W ramach tego działania, sprzęt ma trafić do około 20 tysięcy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Budżet programu, wynoszący 80 milionów złotych, ma pozwolić na wyposażenie w komputery oraz dwuletni dostęp do internetu.

       

      Dla Kogo jest projekt

      W ramach grantu istnieje możliwość zakupienia sprzętu komputerowego (komputer, laptop) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

      1. dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
      2. dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowych przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;
      3. dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

       

      Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się wyłącznie zakup:

      1. nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
      2. ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
      3. usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

       

      Co zrobić aby wziąć udział w projekcie

      Do 22 października 2021 r. do godz. 15:00 rodzic/prawny opiekun dziecka, lub pełnoletni uczeń szkoły średniej spełniający powyższe wymagania, musi złożyć wypełnione oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu, oświadczenie o wyborze sprzętu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra.

       

      Szczegółowe informacje o programie oraz dokumentacja, która ułatwi składanie wniosku, są dostępne na stronie www.gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr.

      Pytania dotyczące konkursu lub sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię. Infolinia działa w godzinach 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku tel.: +48 42 631 21 05, e-mail:  granty.ppgr@cppc.gov.pl.

       

      Ponadto, informacji na temat projektu udziela również Pani Helena Tomaszewska Główny specjalista w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, tel. 91 311 37 38 wew. 203, e-mail: zeas@zeasdobra.pl.

       

      Wzór_oswiadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego.doc

      Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

      Wzór_oświadczenia_o_wyborze_sprzętu.pdf

      Wzór_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf