• ZEBRANIA Z RODZICAMI I SPOTKANIE Z PANIĄ PSYCHOLOG

     • Dnia 16 maja 2023 r. odbędą się zebrania z rodzicami:

      - godz. 16:30 klasy 4-8 sala nr 6 (w ramach zebrania spotkanie dla rodziców z p. psycholog);

      - godz. 17:00 klasy 1-3 sala nr 4 (w ramach zebrania spotkanie dla rodziców z p. psycholog);

      - godz. 16:30 oddział przedszkolny (w ramach zebrania spotkanie dla rodziców z p. psycholog).

      Przed zebraniami od godz. 16:00 zachęcamy Państwa do skorzystania z indywidualnych rozmów z psychologiem Panią K. Dębińską z GOWR, sala nr 4.

     • DZIEŃ FLAGI I ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

     • 9 maja odbył się uroczysty apel z okazji świąt majowych.

      Na holu szkoły można było zapoznać się z informacjami opisującymi ważne dla Polski wydarzenia, które miały miejsce w maju.

     • INFORMACJA O PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DZIECIACH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     • SZANOWNI RODZICE

      W dniu 05 maja 2023 r. zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

      W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

      Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

      Dyrektor publicznej szkoły oraz zespołu przedszkoli rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły oraz zespołu przedszkoli służy skarga do sądu administracyjnego.

      Dyrektorzy szkół podstawowych oraz zespołu przedszkoli, którzy prowadzili nabór do placówek wychowania przedszkolnego mają obowiązek poinformowania Wójta Gminy Dobra o liczbie dzieci nieprzyjętych do danej placówki wychowania przedszkolnego. Wszystkie dzieci, które brały udział w naborze, a nie zostały przyjęte do wybranych placówek wychowania przedszkolnego, będą miały zapewnione miejsce w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej. Taki obowiązek wynika z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zgodnie z którym Wójt Gminy Dobra wskazuje dzieciom nieprzyjętym miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.

     • Biegi dla dzieci im. Janusza Kusocińskiego w 24-ch kat. wiekowych - 28.05.2023 r. (niedziela) - zapisy

     • Dzień dobry!

      Realizacja projektu nieinwestycyjnego nr 23 z Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra - edycja 2023

      Uwaga! Drogi rodzicu, jeżeli dziecko zostało już zapisane, to prosimy poniższą wiadomość zignorować lub zachować do celów informacyjnych.

      1. Zgłoszenia dziecka (ci) prosimy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego - link do rejestracji poniżej:

      Kliknij na  poniższy link i zapisz dziecko (ci).

      https://liblink.pl/j53RYh4050

      Po dokonaniu zgłoszenia, otrzymają Państwo potwierdzenie zapisania dziecka na podany podczas rejestracji adres e-mail. W przypadku braku informacji w zakładce wiadomosci odebranych, prosimy o sprawdzenie folderu - spam.

      Wszystkie dzieci zameldowane w Gminie Dobra zwolnione są z opłaty startowej przy zgłoszeniu drogą elektroniczną do 15.05.2023 do godz. 23:59, po tym terminie obowiązuje opłata startowa zgodnie z regulaminem.

      Imprezy towarzyszące dla młodzieży i dorosłych:

      Marsz Nordic Walking im. Janusza Kusocińskiego na dystansie 3 km w kategorii kobiet i mężczyzn.

      Kliknij na  poniższy link i zapisz się na marsz.

      https://liblink.pl/PWc7rsxC23

      Bieg im. Janusza Kusocińskiego na dystansie 5 km w kategorii kobiet i mężczyzn.

      Kliknij na  poniższy link i zapisz się na bieg.

      https://liblink.pl/0CEFst5Mrr

      Uwaga!!!
      W każdej kategorii wiekowej (D1-D24) obowiązuje limit startujących (D1-D8 - 50, D9-D14 - 60, D15-D20 - 50, D21-D24 - 40 dzieci) . Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku mniejszej liczy zgłoszeń w kategoriach (D17-D24), organizator dopuszcza

      Rodzic/prawny opiekun zgłaszający dziecko (ci) wg w/w instrukcji oświadcza, że jego dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i wyraża zgodę na jego uczestnictwo w Festiwalu Biegowym w Dobrej, który odbędzie się 28.05.2023 r. (niedziela). Głównym organizatorem zawodów jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej. Wyraża zgodę na hospitalizację dziecka w przypadku zagrożenia życia. Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka w celu promocji Festiwalu Biegowego w Dobrej oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej.
      Przedłuża ważność powyżej zgody/oświadczenia na inny termin, w przypadku zmiany daty przeprowadzenia zawodów ze względu na obfite opady deszczu.

      2. Kategorie wiekowe/dystans/godzina startu:

      Godz. 10:30 - Uroczyste otwarcie/występy artystyczne.

      Przedszkolaki:
      D1 - przedszkolaki (3-4 latka) - dziewczęta - rocznik - 2020-2019 - 150 m - godz. 11:15
      D2 - przedszkolaki (3-4 latka) - chłopcy - rocznik - 2020-2019 - 150 m - godz. 11:22
      D3 - przedszkolaki (5 lat) - dziewczęta - rocznik - 2018 - 250 m - godz. 11:30
      D4 - przedszkolaki (5 lat) - chłopcy - rocznik - 2018 - 250 m - godz. 11:37
      D5 - przedszkolaki (6 lat) - dziewczęta - rocznik - 2017 - 250 m - godz. 11:45
      D6 - przedszkolaki (6 lat) - chłopcy - rocznik - 2017 - 250 m - godz. 11:52
      D7 - klasa 0 (7 lat) - dziewczęta - rocznik - 2016 - 350 m - godz. 12:00
      D8 - klasa 0 (7 lat) - chłopcy - rocznik - 2016 - 350 m - godz. 12:07

      Dekoracja i losowanie nagród: D1-D8 - 12:16-12:44

      Szkoła Podstawowa:
      D9 - klasa I (8 lat) - dziewczęta - rocznik - 2015 - 350 m - godz. 12:45
      D10 - klasa I (8 lat) - chłopcy - rocznik - 2015 - 350 m - godz. 12:55
      D11 - klasa II (9 lat) - dziewczęta - rocznik - 2014 - 350 m - godz. 13:05
      D12 - klasa II (9 lat) - chłopcy - rocznik - 2014 - 350 m - godz. 13:15
      D13 - klasa III (10 lat) - dziewczęta - rocznik - 2013 - 500 m - godz. 13:25
      D14 - klasa III (10 lat) - chłopcy - rocznik - 2013 - 500 m - godz. 13:35

      Dekoracja i losowanie nagród: D9-D14 - 13:45-14:14

      D15 - klasa IV (11 lat) - dziewczęta - rocznik - 2012 - 500 m - godz. 14:15
      D16 - klasa IV (11 lat) - chłopcy - rocznik - 2012 - 500 m - godz. 14:25
      D17 - klasa V (12 lat) - dziewczęta - rocznik - 2011 - 700 m - godz. 14:35
      D18 - klasa V (12 lat) - chłopcy - rocznik - 2011 - 1000 m - godz. 14:45
      D19 - klasa VI (13 lat) - dziewczęta - rocznik - 2010 - 700 m - godz. 14:55
      D20 - klasa VI (13 lat) - chłopcy - rocznik - 2010 - 1000 m - godz. 15:05

      Dekoracja i losowanie nagród: D16-D20 - 15:15-15:44

      D21 - klasa VII (14 lat) - dziewczęta - rocznik - 2009 - 700 m - godz. 15:45
      D22 - klasa VII (14 lat) - chłopcy - rocznik - 2009 - 1000 m - godz. 15:55
      D23 - klasa VIII (15 lat) - dziewczęta - rocznik - 2008 - 700 m - godz. 16:05
      D24 - klasa VIII (15 lat) - chłopcy - rocznik - 2008 - 1000 m - godz. 16:15

      Dekoracja i losowanie nagród: D21-D24 - 16:30-16:49

      3. Pakiet startowy:
      - każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal,
      - każde dziecko otrzyma w pakiecie startowym: karteczkę startową z imieniem i nazwiskiem, którą należy oddać po przekroczeniu linii mety dla sędziego, gadżet z logo biegu, opaskę na głowę do biegania(przy rejestracji elektronicznej do 10.05.2023), batonik/owoc, bilet wstępu na dmuchańce, bon na posiłek regeneracyjny i butelkę wody mineralnej.
      - organizator zapewnia uczestnikom bezpłatną fotorelacje zdjęciową,
      - wśród wszystkich dzieci, którzy ukończą bieg, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

      Pozdrawiam i życzę miłego dnia!
      Bogusław Kozioł
      e-mail: e-mail: festiwalbiegowywdobrej@gmail.com
      tel. 509989109  

       

     • KONKURS WIEDZY O GMINIE „JA TO WIEM”

     • 19 kwietnia uczniowie klas 5 i 6 wzięli udział w konkursie wiedzy o Gminie Dobra pn. „Ja to wiem”. Był to etap szkolny. Uczestnicy przygotowani przez wychowawców odpowiadali na 20 pytań w formie testu. Najlepsze okazały się trzy uczennice z klasy 6: Maja Wiśniewska, Nadia Szwed i Maja Adamczyk, które swoją wysoką wiedzą zakwalifikowały się do etapu gminnego.

      28 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej  uczennice klasy 6 wzięły udział w etapie gminnym konkursu wiedzy o Gminie Dobra pn. "Ja to wiem". Konkurencja była duża, bo wśród uczestników byli reprezentanci jeszcze trzech szkół podstawowych z Gminy Dobra. Pierwsze miejsce zdobyła nasza koleżanka Maja Wiśniewska. Nasze gratulacje. 

     • WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

     • W dniu 20.04.2023 r. (do godz. 15:00) na tablicy w korytarzu szkoły zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach.

      Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach. Mogą to zrobić elektronicznie poprzez stronę: nabor.pcss.pl/dobra lub pisemnie na odpowiednim druku w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres sekretariat@psprzedziny.pl.

      Termin potwierdzenia woli przyjęcia  upływa w dniu 27.04.2023 roku.

       

      Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.docx

     • 22 KWIETNIA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

     • Dzień Ziemi to największe międzynarodowe święto ekologiczne. Powstało ponad 50 lat temu, aby uświadamiać, jak ważną kwestią jest ochrona środowiska i świadomość pogłębiającego się kryzysu. W tym dniu przypominamy, co można zrobić dla Ziemi, jak można dbać o naszą planetę i jakie są skutki globalnego ocieplenia.

      W naszej szkole od przedszkola do klasy 8 poruszyliśmy nurtujące nas tematy związane z Ziemią i jej ochroną. Powstały różnego rodzaju banery-plakaty mówiące o ochronie naszej planety.

      Klasa 6 przygotowała kilka istotnych informacji o planecie Ziemia. Przedstawili ją w liczbach, z których można się wiele dowiedzieć. 

     • ZAWODY SPORTOWE - "BIEG DZIKA"

     • Dnia 21 kwietnia uczniowie klas 4 – 8 wzięli udział w zawodach sportowych, biegu przełajowym „Bieg Dzika 2023”. Do pokonania była leśna trasa z przeszkodami o długości 2 km. Zawodnicy oprócz umiejętności biegania musieli wykazać się zwinnością, siłą i orientacją w terenie. Uczniowie dzięki swojemu zaangażowaniu, świetnie poradzili sobie z trasą. Każdy kto ukończył bieg został jego zwycięzcą, uzyskując tytuł finishera „Biegu Dzika”, a także pamiątkową opaskę. Najszybsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali pamiątkowe plecaki i opaski na ramię do biegania. Nagrody zostały ufundowane przez  LZS w Buku. Dziękujemy.

     • 19 kwietnia 2023 roku – 80. ROCZNICA WYBUCHU W GETCIE WARSZAWSKIM

     • Po raz kolejny 19 kwietnia, klasy 6 i 8 włączyły się w obchody akcji społeczno - edukacyjnej Żonkile, nawiązującej do powstania, które wybuchło 19. kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim. To właśnie wtedy po decyzji Niemców o całkowitej likwidacji getta, przebywający tam Żydzi postanowili zbrojnie wystąpić przeciwko oprawcom. Powstanie trwało do 16. maja 1943 roku. Nie wiadomo dokładnie ile osób straciło w nim życie, bo hitlerowskie dane były specjalnie zawyżane. Szacuje się, że w powstaniu zginęło 12 tysięcy Żydów, a większość z 60 tysięcy znajdujących się tam osób została wywieziona do obozów koncentracyjnych lub obozów pracy. Klasa 6 wysłuchała opowiadania "Takich dwóch, jak nas trzech" Katarzyny Ryrych., w tekście którym odkryliśmy wyjątkową historię przyjaźni trzech chłopców oraz wartość, jaką niesie pamięć. Klasa 8 obejrzała animację "Zdążyć przed Panem Bogiem” na motywach książki Hanny Krall, w której poznajemy losy młodego Marka Edelmana, gońca szpitalnego i ostatniego przywódcy powstania w getcie, a po wojnie znakomitego kardiologa. Klasa 8 układała chronologicznie zdarzenia z filmu, nadawała im tytuły. Uczniowie wykonali też papierowe żonkile – symbole ku pamięci powstańców z getta. Zajęcia były elementem edukacji patriotycznej realizowanej w szkole. /E. Bajuk/